0
Nejbližší výdejna Zásilkovny: Aš, Selbská 2889 (6,766.6 km)
Z-point
Aš, Selbská 2889
Lékárna TravelFree Aš
Selbská 2889
352 01 Aš
Zobrazit na mapě

Otevřeno:
Po–Pá 13:30–18:00
+420 777 753 932 (volejte Po-Pá 8-12, 13-16)
Přihlášení
Nová registrace
Zapomenuté heslo
CZ
CZ
SK
+420 777 753 932
(volejte Po-Pá 8-12, 13-16)

Znáte výrobce a model vysavače? Vyberte zde ?

počet:
0 ks
cena:
0 Kč
Košík je prázdný. Pojďme to napravit!
Nechcete platit poštovné? Přidejte zboží za 1 000 Kč (Zásilkovna ČR) nebo 1 500 Kč (Ostatní dopravci)
 
1 000 Kč
1 500 Kč
Moje úklidová komora ?

Máte dotaz?

Pište nebo volejte, rádi se vám budeme věnovat!
+420 777 753 932
(volejte Po-Pá 8-12, 13-16)
Poradíme vám
  • Jsme jedničky
    jediní specialisté na příslušenství v ČR
  • 16 206 ks
    zboží máme skladem
  • 39 526
    typů vysavačů u nás najde doplňky


Odstoupení od kupní smlouvy


Chcete zboží vrátit?


Můžete tak učinit do 14 dnů od jeho převzetí.

Pokud chcete mít vše tip-ťop, můžete využít vzorový formulář pro Odstoupeni_od_kupni_smlouvy 
Můžete si jej vytisknout, vepsat do něj potřebné údaje a poslat nám jej společně se zbožím.

Nezapomeňte na číslo účtu, na který vám v den, kdy zboží od vás v pořádku přijmeme, vrátíme peníze.
Vrátíme vám vše, co jste nám zaplatili, na vás je jen platba za dopravu zboží k nám.

Zboží nám prosím vracejte nepoškozené, čisté, neopotřebené, v původním obalu a zabalte jej prosím tak, aby se při dopravě nepoškodilo. Děkujeme.
Náklady na vrácení zboží nesete sami.

Zboží nám můžete vrátit osobně, nebo jej zašlete na tuto adresu:


Provysavače s.r.o.
Rtm. Gucmana 1190/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Nepřevzetí zboží od dopravce

Upozorňujeme, že nepřevzetí zásilky nelze brát jako odstoupení od kupní smlouvy.
Pokud zboží od dopravce nepřevezmete, porušujete tímto smlouvu a my po vás můžeme požadovat úhradu nákladů vzniklých zasláním zboží.


Tak to byla ta přehlednější část. Nyní ještě slovy práva:


1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu

Provysavače s.r.o. 
Rtm. Gucmana 1190/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel: 777 753 932
info@provysavace.cz

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 

2.1  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 
Pro vrácení plateb použijeme převod financí na Vámi stanovený bankovní účet, nebo stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.
V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 
a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

Provysavače s.r.o.
Rtm. Gucmana 1190/3
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Během čtrnácti denní lhůty máte možnost si prohlédnout a vyzkoušet zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě jde o používání zboží, při kterém se jeho hodnota snižuje. V tom případě snížíme vrácenou částku o náklady nutné na uvedení do původního stavu.


Pro odstoupení od smlouvy můžete použít tento vzor formuláře:

 

Adresát:
Provysavače s.r.o.
Rtm. Gucmana 1190 / 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Spotřebitel:
jméno a příjmení ………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………

 

Dne ………….…………………….………… jsem si na Vašem internetovém obchodě objednal:

Název zboží ………….…………………….…………………….…………………….…………………….………………..

číslo objednávky ………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………

v hodnotě ………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

Objednané zboží jsem obdržel dne ………….…………………….…………………….…………………….…….

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny bezhotovostním převodem na můj bankovní účet číslo:

………….…………………….…………………….…………………….…………

 

V ………….…………………….………… dne ………….…………………….…………

 

………….…………………….…………………….…………
Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)